OBLF spektrometry - Jiskrové optické emisní spektrometry a laboratorní spektrometry

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OBLF spektrometry

OBLF Spektrometry

Pro měření nízko, středně a vysokolegovaných ocelí, včetně měření dusíku, kyslíku a rozpustného i nerozpustného hliníku.

 
 

GS1000
QSN750
QSG750
VeOS
Robotizovaný automatický spektrometrický systém 
 

Spektrometry OBLF jsou vyrobeny s německou precizností a představují naprostou špičku ve svém oboru. Vyznačují se vynikající přesností a reprodukovatelností, neobyčejnou spolehlivostí a velmi nízkými provozními náklady. Dlouhodobá stabilita těchto přístrojů – rekalibrace se provádí pouze jednou za 14 dnů ! (u běžných spektrometrů každý den).

Tyto spektrometry jsou instalovány např. v ArcerolMittal Ostrava (3 systémy) nebo US Steel Košice, kde pracují naprosto spolehlivě v nepřetržitém provozu.

 

Výhody OBLF systému:

  • jednoduchost, nízké požadavky na údržbu

  • robustnost, teplotní odolnost, protivibrační uspořádání

  • vysoká provozní spolehlivost odzkoušená v praxi

  • nízké provozní náklady

  • dlouhá životnost

  • vynikající dlouhodobá stabilita spektrometru

  • automatická profilace během rekalibrace

  • nová technologie Single Spark a Gated discharge of Single Spark


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optika spektrometru

Horizontální Paschen - Rungr uspořádání
Optimalizovaný přenos světla
Držák optického systému odolný proti otřesům a vibracím, elektricky a teplotně izolován, zaručuje velmi dobrou odolnost prosti rušení a dlouhodobou stabilitu
Termostatová optika stabilizující spektrometr při rozdílu teploty okolí a do 15°C za hodinu
Speciální konkávní mřížka pro analýzu nízkých vlnových délek, pro analýzu kyslíku a dusíku v oceli
Vstupní štěrbina ovládaná krokovým motorem - umožňuje provádění automatické profilace - vynikající reprodukovatelnost a stabilita
Automatická profilace všech prvků kontrolovaná počítačem
Možnost osazení až 48 kanálů

Vakuový systém

Optická komora z lehké hliníkové slitiny
Automatická minimalizace doby chodu vakuové pumpy
Dvoustupňová vakuová pumpa řízená mikroprocesorem
Pracovní čas vakuové pumpy: méně než 5% z chodu přístroje

Jiskřiště

Patentovaná konstrukce
Horní deska je vyrobená ze speciálně tvrzené oceli, mechanicky odolná
Proplach argonem - optimalizované pro nízkou spotřebu argonu (argon se spotřebovává pouze při jiskření)
Automatické čistění jiskření - nevyžaduje čištění elektrody
Pneumatický držák vzorků

GDS - vysokofrekvenční budící zdroj

Gated Discharged Source
Intergrovaný Multi Spark System
Zcela bezúdržbový
Automatická optimalizace a řízení energie jiskry
Počítačem řízené nastavení parametrů energie jiskry pro různé analytické požadavky (analýza tenkých plechů)
Vysokofrekvenční zdroj, možnost nastavení až do 1kHz
Automatická ochrana proti zkratu
Optimalizace jiskření pomocí SSC - Single Spark Counter

Elektronika spektorometru

Všechny funkce spektrometru jsou řízeny a monitorovány mikroprocesorem
V-24 standardní rozhraní spektrometru
A/D převodník s dynamickým měřícím rozsahem
"True Value" integrační modul
Elektronika spektrometru je galvanicky oddělena, všechny signály se přenáší pomocí optovodičů
Elektronika je umístěna ve vakuové komoře - zcela odstíněna od všech okolních vlivů
Řídící počítač DELL OptiPlex

Napájecí zdroje

"Plug In" technologie pro všechny moduly
Samotestovací obvody - automatická diagnostika
Vysokonapěťový zdroj pro fotonásobiče - stabilita lepší než 0,2%

Řídící program

Kompletní řízení všech funkcí spektrometru
Přenos výsledků do počítačové sítě
Automatický výběr analytického programu
Automatické označování vzorku
Automatická rekalibrace
Automatická profilace během rekalibrace
Automatická kontrola stability přístroje QA/QC
Typová rekalibrace
Dynamické řízení analýzy během měření
Programový modul pro nastavení analytických a kontrolních parametrů
Nastavení kontrolních tolerancí pro jednotlivé slitiny
Grafické zobrazení intenzit, možnost nastavení časového okna integrace
Analýza s časovým rozlišením
Grafické zobrazení profilace a teplotní stability přístroje
Statistické zpracování výsledků, výpočet průměru, standardní odchylky a zobrazení min. a max. hodnoty
Tisk protokolu měření

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky